Ortak Sağlık Güvenlik
Birimi Ankara


Herkül OSGB bünyesinde gelecek olan uzman personelimiz, işverenin sorumluluklarını yerine getirmenize yardımcı olacak, çalışanlarınızı eğitece, bilgilendirecek ve güvenliklerini denetleyecektir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OSGB ile ilgili Kanunlar

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri Ankara


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği doğrultusunda vermiş Olduğumuz Hizmetler

Detaylı Bilgi için
ortak sağlık güvenlik birimi ankara

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

İşyerinizin tehlike sınıfına göre Herkül OSGB bünyesindeki A/B/C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi ile işyerinizin denetimi ve güvenlik kontrollerini sizin adınıza gerçekleştiriyoruz.

Detaylar
ortak sağlık güvenlik birimi ankara

İşyeri Hekimliği Hizmeti Ankara

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6. Maddesine göre işverenler, işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlüdürler. İşyeri Hekimleri, işverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Detaylar
ortak sağlık güvenlik birimi ankara

Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak için verilen hizmettir.

Detaylar

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile alakalı bilgi ve hizmet almak için

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Ankara


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşverenler; 01.01.2013 tarihi itibari ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Eğitimler, personelin işe başlamasından önce işyerinne özgü riskler de dikkate alınarak verilir. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanlarının değişmesi, yeni teknoloji entegrasyonları gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Söz konusu eğitimler işin niteliğine göre uygulanmalı veya teorik olarak verilmelidir. İş sağlığğı ve güvenliği eğitimleri işyeri tehllike sınıfına göre aşağıdaki sürelerde tekrarlanır.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en fazla 1 defa
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en fazla 1 defa
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az 1 defa
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Genel Konuları


  Herkül OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Ankara

 • GENEL KONULAR
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • Ergonomi
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Eğitim Konuları


  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ankara

 • Meslek hastalıkların sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik risk etmenleri
 • İlk yardım ve kurtarma
 • İş Sağlığıı ve Güvenliği Teknik Konular Eğitimleri


  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Ankara, OSGB Ankara

 • Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlar ile çalışma
 • Elektrik ile ilgili riskler ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri
 • İş hijyeni
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetkili Firma


  Kuruluşumuz yetkili birim belgelerine sahiptir.
  ...
  ...
  ...
  ...